Fully registerred creche started in January 2010.  Open all year long Babies 3 - 24 Months and Toddlers 2 - 6 years. Qualified Staff Church complex of Oostersee NG Church (next to Frans Conradie Drive, Parow) Call Amanda on 072 609 6381 Or email: amandak@splendidgroup.co.za SPLENDID KIDS Leiers Leer...........Leaders learn Ten volle geregistreerde speelskool vanaf Januarie 2010. Oop vir die hele jaar Babas 3 - 24 Maande en Kinders 2 - 6 jaar. Gekwalifiseerde personeel Kerkkompleks van Oostersee NG Kerk (langs Frans Conradieweg, Parow) Skakel Amanda op 072 609 6381 Of e-pos: amandak@splendidgroup.co.za APPLICATION FORM / AANSOEKVORM TARIFF STRUCTURE / TARIEF STRUKTUUR